Riesz Mária, PhD - A Pasztorálpszichológia Tanszék vezetője, főiskolai docens, okleveles pszichológus

A Pünkösdi Teológiai Főiskolán 2011 óta dolgozom oktatóként, 2016 őszétől megbízott tanszékvezetőként

A PTF Pasztorálpszichológiai Tanszékét vezetem, az oktatás mellett a tudományos műhelymunkát is koordinálom, teret és lehetőséget teremtve a munkatársak szakmai inspirációinak. Az "Intézményi pszichológusi rendszer" keretében a kezdetek óta pasztorálpszichológiai alapú lelki támogatást is biztosítok a PTF hallgatóinak és munkatársainak is.

Születésem óta élhetek szülővárosomban Szentendrén, ahol 3 gyermeket neveltünk fel férjemmel békességben, szeretetben, akik ma már saját családjukkal élnek.

Programozó matematikusi végzettségem után már 3 gyermek édesanyjaként 1991-ben szereztem pszichológusi diplomámat az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Sokat köszönhetek családom, elsősorban férjem támogatásáért a tanulmányaimban. Továbbképeztem magam, hogy egyénileg és csoportosan is foglalkozhassam lélekben rászoruló emberekkel, pszichoterapeuta, pszichodráma és bibliodráma csoportvezetői képesítést szereztem. Doktori (PhD) fokozatomat a Debreceni Egyetem Alkalmazott pszichológia doktori programjában értem el 2008-ban. 2010-ben szervezetfejlesztő szupervízori diplomát szereztem az International Business Schoolban. Mindez ahhoz segített/segít hozzá, hogy legvégül a pasztorálpszichológiánál kössek ki, ahol integrálhatom ezeket a tudásokat, tapasztalatokat. 2017 óta az Egyházfórum folyóirat Pasztorálpszichológia rovatát szerkesztem.  

Szakmai életutamban korábban helyt kapott  több felsőoktatási intézmény is  (IBS, Szolnoki Főiskola, Általános Vállalkozási Főiskola stb.). Ezekben elsősorban személyiségpszichológiai és készségfejlesztő tárgyakat oktattam. Hiszem, hogy használ az Úr abban is, hogy lelkükben szenvedő emberekkel foglalkozzam, tapasztalatomat, tudásomat és az Úrtól kapott képességemet, energiáimat ebbe az irányba fordítsam, akár egy személyről akár egy csoportról van szó.Fogyatékos személyekkel, és az ő esélyteremtésükkel foglalkozó projectekben lassan 12 éve veszek részt kisebb - nagyobb megszakításokkal, foglalkoztam fogvatartottak reintegrációjával is.