Hitem a római katolikus hit.
Hitvallásom az apostoli hitvallás.