A PTF-en az érzelmi képességek, érzelmi intelligencia, az érzelmek viselkedés motiváló hatása témakörében végzek kutató munkát, melynek eredményeit a PTF Pasztorálpszichológiai Szakmai Napok keretében is igyekszem közzé tenni. (Szeretet és harag . 2017.11.18 és Szégyen és/vagy bűntudat 2018. 05. PTF Szakmai Napok) (Szeretet paradoxona  szupervízióban- 2010), valamint egy készülő PTF által idén kiadásra kerülő kötetben  is meg fog jelenni cikkem a témában. Kutatási eredményeim nyomán a keresztény szemléletű coach és a hitoktatói képzésbe is kidolgozásra került tantárgyam az érzelmi intelligencia témakörében.

2011-ben kapcsolódtam be a Pasztorálpszichológiai Tanszéken Dr. Hecker Róbert nevéhez fűződő az autokeirikus személyiség modell, és személyiség vizsgáló eljárás kutatásába.  Az kutatás aktuális eredményei a PTF által megjelentetett, általam szerkesztett Autokeirikus Pasztorálpszichológia című könyvben olvashatóak több szerző tollából.

2016 őszétől a PTF Pasztorálpszichológia Tanszék munkáját vezetem, ennek keretében a munkatársak számára lehetőséget biztosítva tudományos eredmények gyakorlatorientált bemutatására, elindítottuk a Pasztorálpszichológiai Szakmai Napok  rendezvénysorozatot. Munkásságom idején szinte töretlenül hirdetjük meg félévente a Bibliodráma önismereti foglalkozás sorozatot, melyre főiskolán kívülről is jelentkezhet érdeklődő. 

2017 óta az Egyházfórum c. folyóirat Pasztorálpszichológia rovatát szerkesztem, kiemelt lehetőséget adva PTF-en dolgozó, és itt végzett munkatársak publikációinak.

Az elmúlt években a fogyatékos személyek egyenlő esélyű hozzáférését segítő érzékenyítő, szemléletformáló tréningek tananyagainak fejlesztésben vettem részt, majd ezek próbaképzéseiben az FSZK keretében, mint szakértő. Doktori értekezésemet is enyhe fokban sérült értelmi fogyatékosok érzelmi képességeinek kutatásával kapcsolatos eredményeimről írtam.

Korábban foglalkoztam a pszichés rendellenességek megelőzésével, és ezek módszertani kutatásával. Különösen a serdülők korosztálya vonzott, foglalkoztam az egyenrangúak prevenciós módszerével, és értéktudatosság vizsgálattal az egészségtudatosság terén, ezekről számos publikáció készült, ld, lentebb,

Végzettség és szakképzettség

Programozó matematikus, ELTE, TTK, 1978. 

Okleveles pszichológus, ELTE, BTK,1991. 

Szervezetfejlesztő szupervizor, IBS-Nemzetközi Üzleti Főiskola, 2010. 

Pszichoterapeuta, SE, 1999 

Tudományos fokozat 

PhD, 2008. (bölcsészettudomány, alkalmazott pszichológia, ) Debreceni Egyetem

Értekezés címe: Tanulásban akadályozott 7. és 8. osztályos tanulók érzelmi képesség vizsgálta 

Tudományos, kutatói munkák:

Témák:  érzelmi intelligencia, érzelmi képességek, viszonyulásfejlesztés és érzékenyítés vizsgálata, valamint önismeret fejlesztése és gyakorlatának eredményei, prevenció és értéktudatosság vizsgálata.

 Publikációk:

 A  Anyaoltalmazó házban végzett mentálhigiénés project (társszerzők: Vajda Miklós, Vidovszky Gábor) Végeken. 1995. 6. évf. 1.szám (4-5 .old)

Fővárosi kortárssegítő program a drogmegelőzésben. Budapesti Közegészségügy.1999.31. évf. 3. sz. (257-258.old)

Az ÁNTSZ Fővárosi Intézet Mentálhigiénés osztályának drogmegelőzési programja a csepeli Sziget kollégiumban. Budapesti Népegészségügy. 33.évf. 2.szám. (153-156), 2002.

A tehetségkutatás és – gondozás kérdésköre fogyatékosok esetében. In: Balogh László és Koppány László (szerk.), 15 év a tehetségekért: elmélet és gyakorlat. Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) és a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke Kiadványa. Mád.2004

Fogyatékosok tehetségkutatása, mint a mentálhigiéne eszköze…avagy gondolatok arról, hogy léteznek-e tehetséges fogyatékosok?  Budapesti Népegészségügy. 2. ,2004.173-179.

Szerettek közt kirekesztve. Kézirat. Pszichodráma diplomamunka. 2005.

Die Förderung von emotioanalen Fahigkeiten durch das Freudentraing. Heilpedagogen.2005

A kirekesztettség érzés megjelenése pszichodráma csoport csoportjátékainak és protagonista játékainak tükrében. Pszichoterápia. 14. 3. 561-571.

Fővárosi középiskolások értéktudatosság-vizsgálata. Alkalmazott Pszichológia 4. (64-84.), 2006

Érzelmi képességek vizsgálata tanulásban akadályozott tanulók körében. Alkalmazott Pszichológia.(47-62.), 2006

Érzelmi képességek vizsgálata 7. és 8. osztályos tanulásban akadályozott tanulók körében PhD. értekezés 2008. Debreceni Egyetem

Fogyatékos személyek az egészségügyi ellátásban. ETInfo. Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet folyóirata. 2009/ 12. évf. 6. szám (11.old), www.etinfo.hu

Sajátos ellátási igényű páciensek az egészségügyi ellátásban .(társszerzők: Széplaki M,Tasnádi Á, Török R, Vízvári L.)  FSZK , Bp.2009. Társadalmi Megújulás Operatív Program

Esélyteremtő kapcsolati tréning háttéranyagokkal.(társszerzők: Bartos É, Berényi A, Torda Á, Török R, Vitéz Gy.) FSZK , Bp.2009. Társadalmi Megújulás Operatív Program

Utószó a IV. kiadáshoz, In. Vidovszky Gábor: Örömtréning. Pilisprint kiadó, 2009. (178 - 184.old)

A szeretet paradoxona a szupervízióban. Kézirat, Szakdolgozat, IBS- Nemzetközi Üzleti Főiskola, Budapest. 2010.

A szociodráma lehetőségei az autokeirikus pasztorálpszichológiai készségfejlesztésben, in Autokeirikus pasztorálpszichológia (szerk.: Riesz Mária), 2012. PTF

Érzelmi intelligencia a hitoktatásban Pünkösd.ma, 2013. 4. szám, PTF


Egyéb folyóiratok, kiadványok:

Tehetség és fogyaték, avagy érzelmi képességek vizsgálata tanulásban akadályozott tanulók  körében. in: Dr. Balogh László- Dr. Koncz István: Kiterjesztett tehetséggondozás. Valóság-térkép-7. sorozat. Professzorok az Európai Magyarországért. PEM Tanulmányok, Budapest, 2008.(161- 177. old)

Örömtréning mindennapokra. Mentor Magazin. Educatió folyóirat. Budapest,

2007/12 szám ( -.)

Konfliktuskezelés kiélezett helyzetben. Mentor Magazin. Educatió folyóirat. Budapest,

2008/10 szám ( 40-41.old)

Kreativitás az innováció alapja. Mentor Magazin. Educatió folyóirat. Budapest, 2009/4 szám ( 40-41.old.)

Szociális kompetencia, a mindennapok sikerének záloga. Mentor Magazin. Educatió folyóirat. Budapest, 2009/3 szám ( 40-41.old.)

Szeretet, elfogadás, önértékelés. Mentor Magazin. Educatió folyóirat. Budapest, 2008/11-12. szám ( 40-41.old.)

 A kiégés, avagy korunk (menedzser) betegsége. Mentor Magazin. Educatió folyóirat. Budapest, 2008/5-6. szám ( 40-41.old.)

A kivédhetetlen stressz – megküzdő stratégiákkal. Mentor Magazin. Educatió folyóirat. Budapest, 2008/4. szám ( 38-39.old.)

Érzelmi intelligencia az érvényesülésben. Mentor Magazin. Educatió folyóirat. Budapest, 2008/1 szám ( 40-41.old.)

 

Előadások konferenciák:

 Tollasbál”, avagy álom vagy valóság. Tehetséges fogyatékosok. Talent for the New Millenium. 7.th ECHA Conference. University of Debrecen.,2000

 Szívével lát jól az ember. Érzelmi kompetencia vizsgálata. XII. Primer Prevenciós Fórum. OKK-OKBI. Budapest.2005

Régiók és tehetségfejlesztés a felzárkóztatási szükséglet szempontjából. Oktatás és tehetségfejlesztés Jubileumi Konferencia. A Szolnoki Főiskola fennállásának 10. évfordulója alkalmából. Szolnoki Főiskola. Szolnok.2 005

 Examinig the value consciousness of adolescents –Or: is healty a value? The Role of Behavioural Medicine in Understanding the Mortality and Morbidity Challenges Occurring in vcentral and Eastern Europen Conunties. ICBM Satellite Meeting in Budapest. 2004

  Iskolai komplex drogmegelőzési program a főváros három középiskolájában. Népegészségügyi Tudományos Konferencia. Nyíregyháza.2003.

Örömtréning, mint a mentálhigiéne eszköze. XII. Primer Prevenciós Fórum. OKK-OKBI. Budapest. 2002.

Szabadság és/vagy magány. Pszichodráma Kongresszus. Magyar Pszichodráma Egyesület. Budapest.2002.

 Tetszik a maszkom? (workshop) Pszinapszis 2001.Budapesti Pszichológus Napok. Budapest.

Varázstükrök.( workshop) Pszinapszis 2002.Budapesti Pszichológus Napok. Budapest.

Az érzelmi képességek vizsgálata  sajátos nevelési igényű tanulóknál. V. Országos Neveléstudományi Konferencia. MTA. Budapest. 2005.

Mégis kinek az élete? A segítő kapcsolatok dilemmái.(workshop) 2000.Budapesti Pszichológus Napok. Budapest.

Szeretet és harag PTF. Pasztorálpszichológiai Szakmai Napok, 2017. Bp.

Oktatási és személyiségfejlesztési gyakorlat:

Felsőoktatás: Szolnoki Főiskola, Általános Vállalkozási Főiskola, Szombathelyi Főiskola, Nemzetközi Üzleti Főiskola/szupervíziós gyakorlat is/, Pünkösdi Teológiai Főiskola 

Mentálhigiénés megelőzés: (szenvedélybetegségek, krízisek kezelése) : ÁNTSZ, Mentálhigiénés Osztály, Tiszta Jövőért Alapítvány, fogyatékosság érzékenyítés.(szakértői tevékenység, FSZK) 

Tudományos  elismerések:

KITÜNTETÉSEK: Miniszteri elismerő oklevél a megelőzés terén a fiatalok körében végzett szakmai munkáért ( 2001)

TANÁCSADÓI, SZAKÉRTŐI tevékenység::

1.Szakértő-tanácsadói felkérés az MH GYIK Titkársága részéréről (1995)

2.Képzés-módszertani szakértő az FSZK TÁMOP.5.5.programban

3.Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségért Közalapítvány – szakértő (felsőoktatás, felnőttképzés, pszichológia témaban)